ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Η εταιρία «Κ. Καπνάς – Ηλεκτρολογικά Έργα» συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2004 με αντικείμενο την ανάληψη και εκτέλεση Ηλεκτρομηχανλογικών Έργων , πάντα προσανατολισμένοι στην ολοκλήρωση των εργασιών με τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά αποτελέσματα.
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, έχουμε αναλάβει, εκτελέσει και παραδώσει με επιτυχία δεκάδες έργα (Δημόσια & Ιδιωτικά) σε όλο το ευρύ φάσμα των ηλεκτρολογικών εργασιών.
Με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, αναλαμβάνουμε και εκτελούμε Η/Μ εγκαταστάσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, όσο και σε ολόκληρη την Κρήτη .
Από τη σύστασή μας, οι εργασίες μας κινούνται, κατά βάση σε δύο γενικά πλαίσια των ηλεκτρολογικών έργων :
Α’) των συμβατικών ηλεκτρολογικών εγκατάστεων (κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, εκπαιδευτικοί χώροι, καταστήματα Τραπεζών κ.τ.λ.)
Β’) στα Δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης (Δημόσια Κτίρια, επαγγελματικοί χώροι, πολυκαταστήματα κ.ά.) .
Ειδικά δε, στις εγκαταστάσεις δικτύων δομημένης καλωδίωσης, η εταιρία μας είναι πιστοποιημένος εγκαταστάτης (από τον Βρετανικό Οίκο “Austin Taylor”) καθώς επίσης διαθέτουμε και τα κατάλληλα όργανα ελέγχου & πιστοποίησης τηλεπικοινωνιακών υποδομών ( Fluke – DSP 4300) .
Παράλληλα ασχολούμαστε και με ιδιαίτερα εξειδικευμένες εγκαταστάσεις όπως λ.χ. «συστήματα instabus – έξυπνο σπίτι» , καλωδιακή τηλεόραση, αυτοματισμούς κ.τ.λ.
Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία και για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε τεχνικά έργα, όπως συντονισμός και επίβλεψη εργασιών (αυτοψίες, προμετρήσεις, κοστολόγια, επιμετρήσεις, σύνταξη λογαριασμών κ.τ.λ.).
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, πρόθυμοι για μία εκτενέστερη ενημέρωση σε θέματα δραστηριοτήτων και προοπτικών της επιχείρησής μας
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ